بیمه سامان ... خدمت به برترین ها، افتخار ماست ...         فروش بیمه مسافرتی سامان در باجه فرودگاه امام خمینی (سالن ترانزيت) به صورت 24 ساعته، شبانه روزی، صدور فوری و سریع، 15 درصد تخفیف ویژه      با مديريت نمايندگي كد 1103 بيمه سامان (شيرخاني)

فروش بیمه مسافرتی سامان در باجه فرودگاه امام خمینی به صورت 24 ساعته، شبانه روزی، صدور فوری و سریع،
15 درصد تخفیف ویژهبيمه مسافرتي سامان

اخبار - پوشش خسارت عملیات تروریستی در بیمه مسافرتی سامان

اخبار - پوشش خسارت عملیات تروریستی در بیمه مسافرتی سامان

اخبار - پوشش خسارت عملیات تروریستی در بیمه مسافرتی سامان
بدينوسيله به اطلاع کليه استفاده کنندگان بيمه مسافرتي سامان مي رساند، طرح ويژه زيارتي بيمه مسافرتي سامان با حذف استثنائات مربوط به جنگ و وقايع تروريستي جهت کشورهاي عربستان سعودي، سوريه و عراق در دسترس صدور قرار گرفته است و در صورت وقوع چنين خطراتي، پوشش هاي بيمه نامه قابل ارائه خواهند بود.

«زيارت»   طرح زيارتي جديد بيمه مسافرتي سامان؛ حامي مسافران و زائران عتبات عاليات:

به خاطر گسترش روز افزون سفرهای زیارتی به عتبات عالیات و امکان متبرکه، بيمه مسافرتي سامان، طرح مخصوص زیارتی را با در نظر گرفتن پوشش ها و نیاز های مخصوص این گروه از مسافرين و با توجه به شرایط خاص منطقه خاورميانه، ارائه نموده است.
با توجه به اين که متاسفانه کشورهای عراق و سوریه در حال حاضر درگیر جنگ داخلی هستند، جدي ترين خطری که مسافرین به این کشور ها را تهدید می کند، فوت و حوادث بر اثر اقدامات تروریستی و همچنین جنگ و شورش می باشد.
طرح زیارتی بیمه مسافرتی سامان، این خطرات را در کشورهای عراق، سوریه و عربستان سعودی تحت پوشش قرار می دهد؛ اين در حالیست که در همه بیمه نامه های مسافرتی، خطرات ذکر شده بخشي از موارد خارج از پوشش و جزء استثنائات بيمه می باشند.

 PDF پوشش ها و تعهدات طرح زيارتي بیمه مسافرتی سامان

طرح زيارتي جديد بيمه مسافرتي سامان؛ حامي مسافران و زائران عتبات عاليات ويژه اربعين
صدور فوري در باجه بيمه سامان در فرودگاه امام خميني (ره)

طرح زيارتي بیمه مسافرتی سامان